Hô trợ trực tuyến

Phụ trách kỹ thuật 1

Phụ trách kỹ thuật 1

PHỤ TRÁCH NIÊN GIÁM THÉP

PHỤ TRÁCH NIÊN GIÁM THÉP

PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH

PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH

Phụ trách kinh doanh

Phụ trách kinh doanh

Hot Line: 0988 153 587

Thông tin về tài khoản của người đăng

Thông tin về người đại diện

Họ và tên vo thao
Giới tính Nam
Điện thoại 01692898999
Di động
Địa chỉ Email vothao.vietnam@chinamcg.com
Địa chỉ hcm

Thông tin về công ty

Tên công ty China market Connection Group
Điện thoại 0835147525
Email vothao.vietnam@chinamcg.com
Website http://www.chinamcg.com
Logo  
Địa chỉ Hong Kong
Giới thiệu we are big suplier about HMS,Plastic scrap,Old ship for demolition,...