Hô trợ trực tuyến

Phụ trách kỹ thuật 1

Phụ trách kỹ thuật 1

PHỤ TRÁCH NIÊN GIÁM THÉP

PHỤ TRÁCH NIÊN GIÁM THÉP

PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH

PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH

Phụ trách kinh doanh

Phụ trách kinh doanh

Hot Line: 0988 153 587

Cần bán » Thép Hình (H,I,U,V)

Tình trạng Lô hàng Số lượng
(Tấn)
Ngày đăng
S20193 Chưa có giao dịch THÉP HÌNH H, I, U, V, L, CỌC CỪ LARSEN- CÔNG TY TNHH POSCO SS-VINA  700.000 31/12/2014
S21585 Chưa có giao dịch THÉP TRÒN( LAP ĐẶC NHẬP KHẨU TỪ NHẬT) HÙNG LONG-CN TPHCM.  1000 29/12/2014
S21584 Chưa có giao dịch THÉP RAY P43- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 29/12/2014
S21583 Chưa có giao dịch THÉP RAY P38- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 29/12/2014
S21582 Chưa có giao dịch THÉP RAY P30- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 29/12/2014
S21581 Chưa có giao dịch THÉP RAY P24- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 29/12/2014
S21580 Chưa có giao dịch THÉP RAY P18- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 29/12/2014
S21579 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 29/12/2014
S21529 Chưa có giao dịch Thép hộp vuông 125 '' hộp thép 75x150/ss400'' hộp thép vuông 90 .hộp thép 150x4li  15000 26/12/2014
S21527 Chưa có giao dịch Hộp thép vuông 120 hộp 120x3li'' thép hộp 100x200 hộp 100x50''thép hộp vuông 150x3li ''hộp vông 200x6li  13000 26/12/2014
S21481 Chưa có giao dịch THÉP TRÒN( LAP ĐẶC NHẬP KHẨU TỪ NHẬT) HÙNG LONG.  500 24/12/2014
S21474 Chưa có giao dịch THÉP RAY P43- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21473 Chưa có giao dịch THÉP RAY P38- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21472 Chưa có giao dịch THÉP RAY P38- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21471 Chưa có giao dịch THÉP RAY P38- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21470 Chưa có giao dịch THÉP RAY P30- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21469 Chưa có giao dịch THÉP RAY P30- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21468 Chưa có giao dịch THÉP RAY P24- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21467 Chưa có giao dịch THÉP RAY P18- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21466 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21465 Chưa có giao dịch THÉP RAY P18- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21464 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21463 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21462 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21461 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21460 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21459 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21458 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21457 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21456 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21455 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21454 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21453 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21452 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12- HÙNG LONG(CN TP. HCM)  1000 24/12/2014
S21435 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12 HÙNG LONG -CN TP HỒ CHÍ MINH  500 23/12/2014
S21434 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12 HÙNG LONG -CN TP HỒ CHÍ MINH  500 23/12/2014
S21433 Chưa có giao dịch THÉP RAY P12 HÙNG LONG -CN TP HỒ CHÍ MINH  500 23/12/2014
S21432 Chưa có giao dịch THÉP TRÒN ĐẶC( LAP NHẬT) HÙNG LONG- CN TP HCM  500 23/12/2014
S21431 Chưa có giao dịch THÉP TRÒN ĐẶC( LAP NHẬT) HÙNG LONG- CN TP HCM  500 23/12/2014
S21430 Chưa có giao dịch THÉP TRÒN ĐẶC( LAP NHẬT) HÙNG LONG- CN TP HCM  500 23/12/2014
Trang đầu | Trang trước | [1] [2] [3] [4] [...] | Trang tiếp | Trang cuối