Hô trợ trực tuyến

Phụ trách kỹ thuật 1

Phụ trách kỹ thuật 1

PHỤ TRÁCH NIÊN GIÁM THÉP

PHỤ TRÁCH NIÊN GIÁM THÉP

PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH

PHỤ TRÁCH GIAO DỊCH

Phụ trách kinh doanh

Phụ trách kinh doanh

Hot Line: 0988 153 587

Giá phôi Viễn đông Bid trên LME

Cần bán

Tình trạng Lô hàng Số lượng
(Tấn)
Ngày đăng
S24892 Chưa có giao dịch đường kính ngoài 219 dày 6ly TC API5L - ĐK trong 200 dày 6ly , ống D250mm phi 273 dày 8ly , ống đúc phi 27 , phi 34 , phi 42 , phi 60 , phi 76 , phi 90 - ĐTLH : 0933 010 333  1236 07/10/2015
S24891 Chưa có giao dịch API5L ống thép phi 140 dày 5ly , 6ly - thép ống đen 168 dày 6ly , 7ly ASTM A106/A53 , ống đen phi 114 x 6ly , phi 219 x 6ly , phi 273 x 9ly , phi 325 x 10ly , phi 355 x 11ly - ĐTLH 0933 010 333  1223 07/10/2015
S24890 Chưa có giao dịch THÉP ỐNG HÀN NHẬP KHẨU ,ỐNG THÉP ĐÚC ,ỐNG THÉP MẠ KẼM NHÚNG NÓNG  10000 07/10/2015
S24889 Chưa có giao dịch ống thép đúc mạ kẽm ,thép ống đúc 273,phi 406  10000 07/10/2015
S24888 Chưa có giao dịch Ø219/Thép Ống Hàn Đen Phi 219, Phi 355, Phi 406, Ống Đúc Đen Phi 219, Phi 355, Phi 710  1000 07/10/2015
S24887 Chưa có giao dịch ống thép đen 114 dàu 5ly - API5l / thép ống đúc D100 , ống thép d150 dày 5ly , 7ly - phi 219 dày 8ly dn200 x 8ly , phi 325 x 20ly , phi 406 x 10ly , phi 508 x 12ly , phi 610 x 12ly - ĐTLH 0933 010 333  1236 07/10/2015
S24885 Chưa có giao dịch Ø168/Thép Ống Hàn Phi 168, Phi 325,Phi 457,Ống Thép Ống Đúc Phi 168,Phi 355,Phi 610  1000 07/10/2015
S24884 Chưa có giao dịch Ø114/Thép Ống Hàn Phi 114, Phi 406, Phi 457,Ống Đúc Phi 114, Phi 406, Phi 457  1000 07/10/2015
S24883 Chưa có giao dịch ống thép đúc phi 168 dn 150 - thép trường thịnh phát  10000 07/10/2015
S24876 Đang giao dịch Thép tấm, cuộn cán nóng, cán nguội, xà gồ C, U, Z, nhận chặt bản mã các loại giá tốt nhất liên hệ 0988.56.9696 - 0466.866.678  1.000 07/10/2015
S24874 Đang giao dịch Thep hình (H,U,I,V): 0988.56.9696 - 0466.866.678  1.000 07/10/2015
S24873 Chưa có giao dịch Sắt xốp, Sponge Iron  2000 06/10/2015
S24872 Chưa có giao dịch ống sắt đen 140 . APi5l - ống thép phi 140 dày 6ly / ống thép phi 160 , phi 220mm dày 6ly , phi 42 x 5ly , phi 76x 6ly , phi 90 x 5ly , phi 219 x 6ly - LH : 0933 010 333  1236 06/10/2015
S24871 Chưa có giao dịch Thép ống 300 dày 6ly / tiêu chuẩn API5l -ống thép phi 200 dày 6ly , 7ly , 9ly / ống thép a100 dày 6ly , phi 90 x 6ly , phi 76 x 6ly , phi 60 x 4ly , phi 34 x 3.4ly / LH : 0933 010 333  1236 06/10/2015
S24870 Chưa có giao dịch D140/Thép Ống Hàn Đen Phi 140, Phi 457, Ống Thép Đúc Phi 141,Phi 457  1000 06/10/2015
S24869 Chưa có giao dịch D100/Thép ống hàn đen phi 119, phi 168,ống thép đúc phi 90 phi 273  1000 06/10/2015
S24868 Chưa có giao dịch D80/Thép ống hàn phi 90, phi 914, ống thép đúc phi 90 phi 406  1000 06/10/2015
S24867 Chưa có giao dịch Thép Ống Hàn 406 Tiêu Chuẩn ASTM-A53/ API-5L  5000 06/10/2015
S24865 Chưa có giao dịch Thép ống mạ kẽm phi 219, phi 325, phi 406  5000 06/10/2015
S24864 Chưa có giao dịch DN350/Thép Ống Đúc Phi 355, Phi 1020,Ống Thép Hàn Phi 406, Phi 610  1000 06/10/2015
S24863 Chưa có giao dịch OD140/Thép Ống Đúc Phi 140, Phi 273,Ống Thép Hàn Phi 141,Phi 273  1000 06/10/2015
S24862 Chưa có giao dịch Bán thép ống đúc phi 168, phi 325, phi 114.3  5000 06/10/2015
S24861 Chưa có giao dịch OD168/Thép Ống Đúc Đen Phi 168, Phi 610, Ống Hàn Phi 168, Phi 610  1000 06/10/2015
S24859 Chưa có giao dịch Thép ống đúc phi 108, phi 102, phi 219, phi 325, phi 355  5000 06/10/2015
S24858 Chưa có giao dịch OD100/Thép Ống Đúc Đen Phi 114, Phi 406,Ống Thép Hàn Phi 114, Phi 406,Ống Thép Mạ Kẽm Phi 114, Phi 406  1000 06/10/2015
S24857 Chưa có giao dịch D20/Thép Ống Đúc Đen Phi 27, Phi 273, Ống Thép Hàn Phi 27, Phi 273, Ống Mạ Kẽm Phi 27, Phi 273  1000 06/10/2015
S24856 Chưa có giao dịch D15/Thép Ống Kẽm, Phi 21,Ống Hàn Phi 21,Thép Ống Đúc Phi 21  1000 06/10/2015
S24855 Chưa có giao dịch thép ống đen 160mm tiêu chuẩn API5l/A106 - ống thép phi 168 dày 7li , ống d150 dày 8li , 9li , 12li / ống thép dn50 , dn60 , dn80 , dn100 , dn125 , dn150 , dn200mm - ĐTLH : 0933 010 333  1236 05/10/2015
S24854 Chưa có giao dịch Thép Ống Đúc, Thép Ống Hàn, Thép Ống Mạ Kẽm, Ø21 -> Ø610  1000 05/10/2015
S24853 Chưa có giao dịch D350/Thép ống đúc đen 14inch phi 355, phi 457, phi 610, hộp 300x300x9ly  1000 05/10/2015
S24852 Chưa có giao dịch D140/Thép Ống Đúc 4inch,phi 141,12inch phi 325,thép hộp 300x300x9ly  1000 05/10/2015
S24851 Chưa có giao dịch D150/Thép Ống Đúc 6inch,Phi 168, 8inch,Phi 219,10inch, Phi 273  1000 05/10/2015
S24850 Chưa có giao dịch Thép tấm, cuộn cán nóng, cán nguội, xà gồ C, U, Z, nhận chặt bản mã các loại giá tốt nhất liên hệ 0988.56.9696 - 0466.866.678  1.000 05/10/2015
S24849 Đang giao dịch Thép tấm, cuộn cán nóng, cán nguội, xà gồ C, U, Z, nhận chặt bản mã các loại giá tốt nhất liên hệ 0988.56.9696 - 0466.866.678  1.000 05/10/2015
S24847 Đang giao dịch Thep hình (H,U,I,V): 0988.56.9696 - 0466.866.678  1.000 05/10/2015
S24846 Chưa có giao dịch ống thép đen 200 - phi 219 dày 8ly TC API5L / ống thép 219 dày 6ly , 8ly - D200mm , phi 159mm , 273mm , 310mm , 325mm - LH : 0933 010 333  1000 04/10/2015
S24845 Chưa có giao dịch A125mm , A150mm tiêu chuẩn APi5l - Ống thép phi 168 , phi 140 , phi 219 dày 6ly , 8ly , thép ống đúc D100mm , D125mm , D150mm , d200mm , d250mm - ĐTLH : 0933 010 333  1223 04/10/2015
S24844 Chưa có giao dịch ống đen 100 dày 6 TC API5L / Ống thép phi 114 , phi 215mm - ống sắt phi 140 - 141mm , phi 150dn - phi 168mm , 200dn phi 219 , 273 , 300 , 325 , 400 , 406mm - ĐT : 0933 010 333  1223 04/10/2015
S24842 Chưa có giao dịch Ống thép 60 dày 4ly , 5ly tiêu chuản API5L - Ống thép đúc phi 90 dày 5ly , phi 102 - phi 110mm , phi 127 , 140 , 114 , 200 , 168 , 159 , 170 , 273 , 300mm - ĐTLH : 0933 010 333  1236 04/10/2015
S24841 Chưa có giao dịch NIPON SUMIKIN  500 04/10/2015
S24840 Chưa có giao dịch cần mua phế liệu Inox   1000 04/10/2015
S24833 Đang giao dịch Thép tấm, cuộn cán nóng, cán nguội, xà gồ C, U, Z, nhận chặt bản mã các loại giá tốt nhất liên hệ 0988.56.9696 - 0466.866.678  1.000 03/10/2015
S23031 Chưa có giao dịch Bán đồng tấm Cathodes 99,99 nhập khẩu  200 03/10/2015
S23030 Chưa có giao dịch Bán đồng phế liệu loại 1  100 03/10/2015
S24827 Đang giao dịch Thep hình (H,U,I,V): 0988.56.9696 - 0466.866.678  1.000 02/10/2015
S24825 Chưa có giao dịch Ống thép A200 phi 219 dày 6ly - ASTM a53 / ống thép 219 dày 8ly - thép ống d200 dày 9ly , thép ống 140 , ống thép 150 m 219 , 273 , 325mm - ĐT 0933 010 333  1236 02/10/2015
S24823 Chưa có giao dịch Ống thép phi 114 dày 6ly / tiêu chuẩn ASTM A106 - ống thép 114 dày 5 , thép ống d100 dày 7ly  1236 02/10/2015
S24822 Chưa có giao dịch Thép ống đúc phi 355, phi 325, phi 219, phi 273  5000 02/10/2015
S24821 Chưa có giao dịch Thép Ống Đúc phi 273, Thép Ống Hàn phi 273  5000 02/10/2015
S24813 Chưa có giao dịch Thép cuộn cán nguội và mạ kẽm  2000 02/10/2015
S24820 Chưa có giao dịch DN200- Thép ống đúc phi 219 hàng nhập khẩu  5000 02/10/2015
S24819 Chưa có giao dịch ống thép phi 140 dày 6li / Ống sắt đen d125mm . Tiêu chuẩn API5L - ống thép 114 - phi 168 - phi 200 - phi 250 - phi 300 - phi 350 - phi 400mm / ĐTLH : 0933 010 333   1236 02/10/2015
S24818 Chưa có giao dịch Thép Ống Kẽm Hòa Phát Phi 21.3,Phi 27, Phi 34, Phi 42, Phi 90  1000 02/10/2015
S24817 Chưa có giao dịch DN 150 / thép ống đúc phi 168  5000 02/10/2015
S24815 Chưa có giao dịch OD 114.3 , thép ống đúc phi 114.3  5000 02/10/2015
S24814 Chưa có giao dịch Thép Ống Đúc API5L Phi 168, Phi 406, Phi 710  1000 02/10/2015
S24812 Đang giao dịch Thep hình (H,U,I,V): 0988.56.9696 - 0466.866.678  1.000 02/10/2015
S24811 Chưa có giao dịch Thép đàn hồi 65Mn, SUP7, SUP9, SUP10 gia tot   10000 01/10/2015
S24810 Chưa có giao dịch Ống A50mm tiêu chuẩn API5l _ Ống thép phi 60 , ống phi 76 dày 5ly , 6ly- sch40 - phi 90 - phi 102 , phi 127 phi 140 phi 150 phi 160mm - LH : 0933 010 333  1223 01/10/2015
S24809 Chưa có giao dịch Ống A250 tiêu chuẩn API5L / Ống thép phi 273 dày 9ly - 12ly . Ống 273 x 15ly . Ống thép đen A80mm - A100mm - A125mm - A150mm - A200mm ... a600mm - ĐTLH : 0933 010 333  1236 01/10/2015
S24808 Chưa có giao dịch Thép Ống Kẽm Phi 42, Phi 406, Ống Hàn Phi 42, Phi 406   1000 01/10/2015
S24807 Đang giao dịch Thep hình (H,U,I,V): 0988.56.9696 - 0466.866.678  1.000 01/10/2015
S24805 Chưa có giao dịch Thép cán nguội SPCC  600 01/10/2015
S24803 Chưa có giao dịch Chuên doanh nhập khẩu và sản xuất: ống, hộp, vê, lab, cuộn, tấm...  1111 30/09/2015
S24802 Chưa có giao dịch Ống thép đen 3in - 4in tiêu chuẩn API5L / Thép ống phi 90 , phi 114 dày 6ly- 8ly . Thép ống đúc phi 127 , phi 159 , phi 140 , phi 150 , phi 220 , phi 250 - ĐTLH : 0933 010 333  1236 30/09/2015
S24801 Chưa có giao dịch Thép chống mài mòn FORA 500 - ARCELOR MITTAL - Pháp  30 30/09/2015
S24800 Chưa có giao dịch Ống A80mm tiêu chuẩn APi5l - thép ống phi 90 / ống đúc phi 90 dày 5.5ly - 7ly - phi 42mm - phi 49mm - phi 60mm - phi 76mm / ĐTLH:0933 010 333  1223 29/09/2015
S24799 Chưa có giao dịch Thép ống A300 tiêu chuẩn ASTM a106/A53 Gr.b - Ống thép phi 325 dày 10ly - 12ly7 - 6.35ly - Thép ống đúc A200mm - A100mm - A150mm - A125mm - ĐTLH : 0933 010 333  1236 29/09/2015
S24798 Chưa có giao dịch Ống thép a100 tiêu chuẩn API5l - Thép ống phi 114 - phi 140 dày 6ly , 7ly , 8li - Thép ống d125mm - d200mm - d250mm - d300mm .. d500mm - LH : 0933 010 333  1236 29/09/2015
S24797 Đang giao dịch Thep hình (H,U,I,V): 0988.56.9696 - 0466.866.678  1.000 29/09/2015
S24795 Chưa có giao dịch Ống thép phi 60 , phi 90 , phi 114 .Tiêu chuẩn API5l / đường kính d50mm , d80 , d100mm - ĐTLH : 0933 010 333  1236 29/09/2015
S24794 Chưa có giao dịch Đường kính ống 300 - Ống thép phi 325 - phi 355 / DN350mm .Tiêu chuẩn ASTM A106/A53 - Ống thép phi 102 . phi 108 , phi 127 , phi 114 , phi 140mm - ĐT : 0933 010 333  1223 29/09/2015
S24793 Chưa có giao dịch Đường kính trong 250 - ống thép phi 273 dày 9ly. sch40 tiêu chuẩn API5L / Thép ống đen phi 27 , phi 34 , phi 42 , phi 49 , phi 60 , phi 76 , phi 90 - ĐTLH : 0933 010 333  1236 29/09/2015
S24792 Chưa có giao dịch Thép đàn hồi 40Mn, 65Mn, sup 7, sup 9 …  1000 29/09/2015
S24791 Chưa có giao dịch Đường kính ngoài ống 200 - ASTM a106/A52 _ Ống thép phi 219 dày 8ly - ống thép đen phi 100mm - phi 125mm - phi 150mm - phi 250mm - phi 300mm / ĐT : 0918 016 466  1236 29/09/2015
S24765 Chưa có giao dịch Hợp kim nhôm đúc máy  50 29/09/2015
S24790 Chưa có giao dịch Ống 120 /ASTM A106/A53 - Thép ống đúc phi 114 -DN100mm - ống thép 4in - phi 127 , phi 140 , phi 168 , phi 219 , phi 273 , phi 300mm - ĐT : 0918 016 466   1236 29/09/2015
S24789 Chưa có giao dịch Chuyên cung cấp thép tròn hợp kim SCM420, SCM440, SCM435, SACM645, SMnC420, S45C, S50C, S55C……..  100 29/09/2015
S24788 Chưa có giao dịch Thép Ống Đúc Nhập Khẩu DN 200 phi 219, DN 150 , phi 168, thép ống hàn  5000 29/09/2015
S24787 Chưa có giao dịch Ống thép 2in - phi 60 ASTM A106/a53 - Thép ống phi 60 - phi 300 dày 10ly api5l - phi 102 , phi 108 , phi 114 phi 127 , phi 141 - ĐT : 0918 016 466  1000 28/09/2015
Xem tiếp

Cần mua

Tình trạng Lô hàng Số lượng
(Tấn)
Ngày đăng
B24759 Chưa có giao dịch INOX LOẠI 2; CUỘI LỚN  400 25/09/2015
B24684 Chưa có giao dịch Dây kẽm giá cạnh tranh nhất 0935.568.658  500 22/09/2015
B24678 Chưa có giao dịch Cần mua sắt xây dựng  1000 22/09/2015
B22998 Đang giao dịch Thép tấm ASTM A515 , Thép tấm A515 , A36, AH36, A570 GrA, A570 GrD, ….. lh: 0932126333  1000 21/09/2015
B24643 Chưa có giao dịch sắt thép phế liệu từ lốp xe ô tô cũ  500 18/09/2015
B24423 Chưa có giao dịch Chuyên thu mua sắt xây dựng hàng đầu việt nam  1000 07/09/2015
B24386 Chưa có giao dịch Thu mua sắt phế liệu giá canh tranh thị trường  1000 03/09/2015
B24328 Chưa có giao dịch Thép xây dựng  100 23/08/2015
B24318 Chưa có giao dịch tìm đối tác-inox  1500 21/08/2015
B24140 Chưa có giao dịch gia công sắt thép: cắt chặt bản mã, khoan, đột, uốn, lốc ống  10000000 10/08/2015
B24066 Chưa có giao dịch INOX 201,41,430 vân vân  2000 04/08/2015
B23468 Chưa có giao dịch Thép chịu nhiệt, thép đặc chủng, thép chịu mài mòn....  1000 28/07/2015
B23854 Chưa có giao dịch thép không gỉ / thép inox lô hàng: 200,300,400  10000 18/07/2015
B23808 Chưa có giao dịch Dụng cụ siết đai thép 3 trong 1 không dùng bọ MH32A  10 16/07/2015
B23693 Chưa có giao dịch dây cáp cường lực viễn thông  30 08/07/2015
B23692 Chưa có giao dịch dây kẽm 99,9%  20 08/07/2015
B23687 Chưa có giao dịch Chuyên thu mua phế liệu giá cao  100 08/07/2015
B23582 Chưa có giao dịch Fe/Thép ống đúc phi 90 phi 168,ống đúc phi 114 phi 140 tiêu chuẩn ASTM/A53/API/5L  100 02/07/2015
B23521 Chưa có giao dịch Cần mua inox phế liệu!giá cao.  1000 28/06/2015
B23520 Chưa có giao dịch Cần mua sắt phế liệu!giá cao.  1000 28/06/2015
Xem tiếp